Cel:

Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć pracowników urzędów obsługi Platformy EPUAP2 oraz podnieść kompetencje osób już obsługujących ten system. W dobie coraz większej informatyzacji społeczeństwa oraz obecnej pracowników obecnej sytuacji w jakiej znalazły się urzędy kompetentna obsługa Platformy jest niezbędna w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania wielu spraw urzędowych oraz wniosków wpływających od obywateli. Szkolenie ma również na celu wskazać sposoby rozwiązywania problemów z jakimi możemy się spotkać w trakcie obsługi Platformy EPUAP2.

 

Odbiorcy:

Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów, osoby obsługujące Platformę EPUAP2 lub przygotowujący się do jej przejęcia

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;

2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;

3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany

4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;

5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;

6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

 

II. ePUAP2 – platforma w praktyce

1. Widok ekranu spraw i opis sprawy

2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane

3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych

4. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;

5. Odbieranie dokumentów

6. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu

7. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)

8. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu

9. Wysyłanie dokumentów2

10. Przenoszenie dokumentów między skrytkami

11. Przekazywanie dokumentów wg właściwości

12. Sporządzanie kopii roboczej

13. Przeglądanie raportów

14. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany)

15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nieposiadających konta instytucji

 

III. ESP- Operacje

1) Operacje na składzie • Ustawienia i zarządzanie składem • Tworzenie nowego składu • Usuwanie i eksport składu • Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie • Ustawianie powiadomień z poziomu składu • Ustalanie preferowanych składów

 

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”

1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji • Konto „Gość”, a „Administrator” – różnice • Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie • Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta

2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)

 

V. Panel „Administrowanie” (W związku z ochroną danych osobowych, ten moduł realizowany jest tylko w formie nagrania)

a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe) • Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”

Adam Parysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego (m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych (m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza).

08.07.2024

22.07.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.