Program:

1. Płatnik ZUS – funkcje i przeznaczenie.

2. Wprowadzenie/przypomnienie podstawowej wiedzy z zakresu tytułów do ubezpieczeń

i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy z

programem Płatnik.

3. Instalacja Płatnik.

4. Tworzenie rejestru płatników – na co zwrócić szczególną uwagę.

5. Aktualizacja komponentów programu.

6. Tworzenie Rejestru ubezpieczonych.

7. Kod zawodu – co to? Kiedy obowiązuje?

8. Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA –

możliwości tworzenia oraz poprawiania.

9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA – z różnych tytułów.

10. Składka zdrowotna 2022- NOWY ŁAD – omówienie.

11. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS

RPA, ZUS DRA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.

12. Tworzenie zestawów dokumentów.

13. Wysyłka dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości – praktyka

szkoleniowa – praca rzeczywista.

14. Kreator dokumentów rozliczeniowych – kopia dokumentów – praca na dokumentach.

15. Zmiany w zakresie możliwości korekt – ustawa z 24 lipca 2021r. – Nowe przepisy od

01.01.2022r.

16. Korekty dokumentacji w ZUS – tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych.

17. Korekty dokumentacji ZUS – tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.

18. Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.

19. Obowiązek ZUS IWA – krótkie omówienie.

20. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.

21. Obowiązek ZUS ZSWA – krótkie omówienie.

22. Tworzenie ZUS ZSWUA.

23. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej – konsekwencje ZUS.

24. Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA.

25. Przykłady praktyczne.

Prowadząca : Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. 
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

14.10.2022 w godz. 9:00-15:00
07.11.2022 w godz. 9:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 330 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.