Praca z dokumentem elektronicznym – podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna

Cele szkolenia:

• Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie

• Zapoznanie się z rodzajami pieczęci elektronicznej i ich zastosowaniem

• Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie

• Zdobycie wiedzy jak postępować, gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji

Program szkolenia:

I. Podstawa prawna zastosowania podpisów i pieczęci elektronicznych

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych –w jakich sytuacjach ma zastosowanie elektroniczna skrzynka podawcza lub skrzynka do e-doręczeń;

2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;

3. Kiedy stosujemy podpisy i pieczęcie elektroniczne;

4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;

5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;

6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. Podpisywanie dokumentów i weryfikacja poprawności podpisów

1. Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym

2. Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF

3. Podpisywanie wielu dokumentów

4. Weryfikacja podpisu – sposoby

5. Negatywna weryfikacja podpisu- sposób postepowania, skutki

6. Brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki

7. Podpisywanie dokumentów na platformie

8. Weryfikacja dokumentów

9. Podpisywanie Podpisem Zaufanym

10. Weryfikacja Podpisu Zaufanego

11. Przedłużanie ważności i unieważnianie Podpisu Zaufanego

12. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna – zastosowanie

13. Weryfikacja ważności pieczęci elektronicznej

III. Przykłady zastosowania podpisu i pieczęci w praktyce

 

Prowadzący: Adam Parysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

24.06.2024

18.07.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto
*2 osoby 380 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.