Adresaci:

Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy

Cele

•          Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie

•          Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie

•          Zdobycie wiedzy jak postępować, gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji

I.         Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

1.         Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;

2.         Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;

3.         Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany

4.         Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;

5.         Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;

6.         Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II.        Podpisywanie dokumentów i weryfikacja poprawności podpisów

1.         Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym

2.         Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF

3.         Podpisywanie wielu dokumentów

4.         Weryfikacja podpisu – sposoby

5.         Negatywna weryfikacja podpisu- sposób postepowania, skutki

6.         Brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki

7.         Podpisywanie dokumentów na platformie

8.         Weryfikacja dokumentów

9.         Podpisywanie Profilem Zaufanym

10.       Weryfikacja Profilu Zaufanego

11.       Przedłużanie ważności i unieważnianie Profilu Zaufanego

III.      Przykłady zastosowania podpisu w praktyce

Prowadzący: AdamParysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

04.10.2022 w godz.10:00-15:00
28.11.2022 w godz.10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.