Cel:

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji polubownej oraz windykacji dla przedsiębiorców. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej. Poznanie ostatnich nowelizacji przepisów z zakresu KPC.

Czego się nauczysz:

•           Poznasz czym jest windykacja, jakie są jej rodzaje, podstawowe zasady i etapy.

•           Dowiesz się, w jaki sposób można odzyskać dług, a także sprawdzić swojego kontrahenta.

•           Poznasz różnego rodzaju kanały windykacji, a także sposoby negocjacji z dłużnikiem.

•           Dowiesz się, jakie dokumenty są niezbędne przy windykacji i w jaki sposób szukać majątku dłużnika.

•           Poznasz różnego rodzaju narzędzia windykacyjne, a także zabezpieczenia transakcji.

•           Dowiesz się, jakie są etapy windykacji polubownej i sądowej.

•           Poznasz przebieg postępowania egzekucyjnego.

•           Nauczysz się pisać wezwanie do zapłaty, skargę na czynności komornika, pozew o zapłatę należności oraz zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z Kodeksu karnego.

•           Dowiesz się w jaki sposób wyglądają koszty związane z windykacją i egzekucją.

•           Poznasz zasady odpowiedzialności za długi w zakresie różnych ustrojów majątkowych, w razie śmierci dłużnika, od ,,znikających” przedsiębiorstw, a także egzekucji długu z zagranicy.

•           Dowiesz się, jak wygląda postępowanie upominawcze, uproszczone, nakazowe oraz przed e-sądem.

•           Poznasz zasady postępowania w sprawach gospodarczych oraz karnych z zakresu egzekucji.

•           Dowiesz się, jak wyglądają uprawnienia, czynności i działania komornika w praktyce.

•           Nauczysz się pisać ugodę, która może podsumować efekt Twoich windykacji na dłużniku.

•           Poznasz ostatnie nowelizacje KPC z zakresu windykacji.

 

PROGRAM:

 

BLOK I: WINDYKACJA POLUBOWNE

Moduł 1 – Wstęp:

1. Windykacja – co to jest? Czym się charakteryzuje?

2. Rodzaje windykacji.

3. Podstawy prawne. Firmy windykacyjne i sprzedaż wierzytelności.

4. Spirala windykacyjna. Kanały windykacji.

5. Negocjacje z dłużnikiem.

6. Argumenty stosowane przez dłużników.

Moduł 2 – Podstawy windykacji:

7. Ćwiczenie – skrypt rozmowy windykacyjnej – jakie błędy popełnił windykator?

8. Rodzaje dłużników i rodzaje wierzycieli.

9. Prawa dłużnika i wierzyciela.

10. Dokumenty przydatne w razie windykacji – pisma, korespondencja, faktury, noty obciążeniowe.

11. Narzędzia windykacyjne – wpis do Biur Informacji Gospodarczej, wywiad gospodarczy, giełdy wierzytelności.

12. Odsetki od długu i przedawnienie.

Moduł 3 – Zabezpieczanie transakcji

13. Weksle – in blanco, zwykły, trasowany.

14. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy.

15. Poręczenie, gwarancja, przystąpienie do długu.

16. Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?

Moduł 4 – Etapy i elementy windykacji

17. Regularny monitoring płatności.

18. Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością? Podstawy do ogłoszenia upadłości.

19. Postępowanie polubowne.

20. Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.

21. Postępowanie sądowe. Kiedy można wydać wyrok zaoczny?

22. Postępowanie egzekucyjne. Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.

Moduł 5 – Zakończenie windykacji

23. Podsumowanie windykacji i negocjacji z dłużnikiem.

24. Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem, elementy, cechy, charakterystyka.

25. Co po bezskutecznej egzekucji? Przykłady działań.

26. Opłaty. Umorzenie egzekucji a opłata.

BLOK II: OSTATNIE NOWELIZACJE

1. Zmiany dotyczące przerwania i zawieszenia terminu biegu przedawnienia.

2. Egzekucja z majątku rolnika – zmiany w kpc.

3. Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika – art. 761, 801 kpc. Komornicze doręczanie pism procesowych.

4. Zgoda na działalność firm windykacyjnych – zmiany przygotowywane przez rząd.

5. Krajowy Rejestr Zadłużonych od grudnia 2021 roku.

6. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – zmiany według ustawy z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającej KPC i pozostałe zmiany w ustawie

Prowadzący: Adrian Szydlik- Aplikant radcowski, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

18.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.