Program:

1.     Przesłanki zastosowania art. 59 ust. 3 upizp – analogia w orzecznictwie sądów.

2.     Postępowanie dowodowe i wyjaśniające.

3.     Postanowienia, decyzje i inne czynności administracyjne w toku postępowania.

4.     Orzekanie o obowiązkach właściciela (użytkownika wieczystego).

5.     Egzekucja orzeczonych obowiązków.

Prowadzący:  Tomasz Paweł Sadownik

Od kilkunastu lat pracownik Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Kierownik Referatu Lokalizacji w Wydziale Planowania Przestrzennego. Prowadził wykłady i seminaria dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Do głównych tematów działania należą: opłata planistyczna, roszczenia odszkodowawcze, decyzje wz i licp, postępowania z zakresu tzw. policji planistycznej, ocena zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości. Wieloletni wykładowca akademicki.

24.10.2022 w godz. 09:00-13:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 360 zł netto

*2 osób i więcej- 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.