Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę w 2023r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami umożliwiającymi dokonywanie potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę. Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w praktyce ustalając maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia z wynagrodzenia za pracę. Szkolenie ma charakter warsztatowy, każdy przypadek zostanie omówiony na praktycznym przykładzie.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów kadr i płac, płac, księgowości, zajmujących się wynagrodzeniami.

Program szkolenia:

1.  Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

2. Kwoty wolne od potrąceń ustalane z uwzględnieniem parametrów składkowo-podatkowych.

3. Metodyka dokonywania obowiązkowych potrąceń.

4. Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych.

5. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu.

6. Potrącenia gdy pracownik otrzymuje kilka składników wynagrodzenia w tym przysługujące za okresy roczne.

7. Potrącenia komornicze gdy pracownik obok wynagrodzenia otrzymuje świadczenia pieniężne, które nie mają charakteru wynagrodzeniowego (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za jazdy lokalne).

Prowadzący: Aneta Domalewska-
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

30.11.2023r. w godz. 9:00 -11.00

lub

14.12.2023 r. w godz.9.00-11.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*200 zł netto /osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.