Cel szkolenia

Szkolenie zawiera najnowsze zmiany Kodeksu pracy. Ma na celu przybliżyć i usystematyzować przepisy prawa pracy uwzględniające pracę zdalną.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, specjalistów w działach HR, menadżerów działów personalnych.

 

Program:

1.         Praca zdalna na nowych zasadach

2.         Definicja pracy zdalnej

3.         Wykonywanie pracy zdalnej

4.         Uregulowanie pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych

5.         Zapewnienie pracownikowi narzędzi, materiałów i sprzętu, wypłata ekwiwalentu lub ryczałtu

6.         BHP w czasie pracy zdalnej

7.         Ocena ryzyka zawodowego

8.         Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w zakresie bhp, przestrzegania wymogów w zakresie bhp i ochrony informacji

9.         Wypadek przy pracy zdalnej

10.       Procedury ochrony danych osobowych

11.       Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną

12.       Przebywanie na terenie zakładu pracy

13.       Okazjonalna praca zdalna

Prowadzący: Aneta Domalewska
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

15.02.2024r.

26.03.2024r.

RAMOWY CZAS TRWANIA: 08:15 – 09:15

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 140 zł netto /osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/