Praktyczne aspekty konstruowania pism procesowych i poza procesowych

Program:

1. Wnioski oraz pisma procesowe – elementy osnowy pisma.

2. Jak dobrze sporządzić petitum pisma?

3. Konstrukcja powództwa.

4. Koszty pism procesowych.

5. Właściwości sądu.

6. Szereg przykładowych pism procesowych i poza procesowych życia codziennego.

Wykładowca:  Mateusz Piotr Szklarz -prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, pracownik naukowo – dydaktyczny na WSB w Poznaniu, pracownik kancelarii prawnej, wykładowca autorskich szkoleń z zakresu prawa w samorządzie, funduszu sołeckiego, prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa międzynarodowego.

 

06.12.2022 w godz. 9:00-12:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 320 zł netto

*2 osób 300 zł netto/osoba

*3 osób 290 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.