Celem jest zapoznanie uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy, taką jak: protokół powypadkowy czy oceny ryzyka zawodowego. W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady sporządzania instrukcji, zasady przydziału środków ochrony indywidualnej czy odzieży roboczej.

Program:

1.      Rola pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami z zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

a.       Badania lekarskie

b.      Szkolenia z dziedziny bhp

c.       Ocena ryzyka zawodowego

d.      Awarie i usterki w procesie pracy

e.       Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn a rola kierownika

2.      Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

a.       Wypadek przy pracy, w drodze do pracy, zrównany z wypadkiem przy pracy – definicja a praktyka

b.      Wypadek przy pracy a rola pracodawcy i kierownika

c.       Powołanie zespołu powypadkowego

d.      Prawidłowość konstruowania wniosków profilaktycznych związanych z wypadkiem przy pracy

e.       Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w zakładzie

a. zasady zgłaszania i rejestracji wypadków (zgłaszanie, zespół powypadkowy, wnioski i środki profilaktyczne itp.)

b. obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem

c. uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym

3.      Wymagania prawne w zakresie identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego

·         Metody zarządzania ryzykiem wynikające z przepisów prawnych

·         Wymagania zaktualizowanej normy PN-N 18002 – Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

·         Szacowanie ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE

4.Zasady i tabele przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej

5. Prawidłowość sporządzania instrukcji bhp.

28.10.2022 w godz. 10:00-15:00
08.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.