Adresaci: pracownicy sekretariatów, kancelarii, biur obsługi klienta urzędów i instytucji.

Cel:

·         zapoznanie się z nowoczesnymi standardami pracy w sekretariacie urzędu lub instytucji;

·         nabycie umiejętności kreowania przyjaznego klientowi wizerunku urzędu;

·         poznanie zasad efektywnej komunikacji i profesjonalnej obsługi klienta;

·         nabycie umiejętności sprawnego zarządzania informacją i dokumentacją.

Plan:

1.      Organizacja sekretariatu w urzędzie/instytucji.

·         specyfika pracy w sekretariacie;

·         efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi;

·         kształtowanie pozytywnego wizerunku urzędu;

·         skuteczne zarządzanie informacją;

·         organizacja spotkań, zebrań i posiedzeń.

2.      Jak podnieść efekty swojej pracy w sekretariacie?

·         presja czasu, natłok informacji i zadań;

·         walka ze stresem;

·         asertywność w pracy urzędnika;

·         ustalanie prorytetów;

·         efektywność osobista a zarządzanie czasem.

3.      Komunikacja i porozumiewanie się.

·         komunikacja z różnymi typami osobowości;

·         trudne sytuacje w sekretariacie;

·         skutecznie i uprzejmie przez telefon – planowanie i prowadzenie rozmów oraz polityka bezpieczeństwa i prywatności w kontaktach telefonicznych.

4.      Nowe standardy obsługi klienta w administracji publicznej – Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

5.      Czynności kancelaryjne w urzędzie/instytucji.

·         system kancelaryjny (tradycyjny, EZD);

·         instrukcja kancelaryjna;

·         instrukacja archiwalna.

6.      Korespondencja tradycyjna i elektroniczna.

·         tworzenie i przechowywanie dokumentów biurowych;

·         rodzaje dokumentów;

·         zasady redagowania pism i e- maili;

·         obsługa elektronicznej skrzynki podawczej;

·         sposoby sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych.

7.      Podróż służbowa krajowa i zagraniczna – dokumentacja i rozliczanie.

8.      Etykieta biznesu – studium przypadków.

9.      Ochrona danych osobowych wg zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych w pracy sekretariatu urzędu /instytucji.

Wykładowca Beata Aman

– nauczyciel przedmiotów ekonomicznych na kierunkach: Prawo i administracja, Budowa i funkcjonowanie archiwum – na zlecenie Budimex S.A w siedzibie Firmy w Warszawie oraz Zarządzanie dokumentacją – na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie,a także Efektywne zarządzanie czasem – na zlecenie Marcopol Sp. z o. o. Chwaszczyno k/Gdyni.

10.07.2024

21.08.2024

02.09.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.