Cele: 

•              zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;

•              zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;

•              zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;

•              Uzyskanie podstawowych informacji nt. zasad dostępności cyfrowej Biuletynu;

•              zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;

•              zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami.

 

Adresaci szkolenia:

•              wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;

•              osoby prowadzące BIP;

•              członkowie zespołów redakcyjnych BIP;

•              administratorzy stron podmiotowych.

 

 

I.             Podstawy prawne prowadzenia BIP

1.            Kto ma obowiązek prowadzić BIP

2.            kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej

3.            Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej

4.            Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej

5.            BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

II.           BIP- zagadnienia praktyczne

1.            Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA

2.            Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury

3.            Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

4.            Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki.

5.            Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)

6.            Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?

7.            efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,

8.            urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www

9.            obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,

10.          standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,

11.          jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki,

12.          kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

 

III.          Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej

1.            Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,

2.            Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,

3.            Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?

4.            Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?

5.            Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,

6.            Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,

7.            Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,

8.            Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka

9.            Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?

 

IV.          Ograniczenia na stronach BIP

1.            Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,

2.            Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?

3.            Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?

 

V.            BIP a ustawa o dostępności cyfrowej

1.            Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP;

2.            Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?

3.            Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?

4.            Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;

5.            Sankcje przewidziane przepisami prawa;

6.            Dobre praktyki.

 

VI.          BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1.            Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:

– Język migowy,

– Alfabet Braille’a,

– zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,

– pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,

– wysoki kontrast,

      2.  Dobre praktyki.

 

VII.        Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw

VIII.       Dyskusja

Prowadzący: Adam Parysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

03.10.2022 w godz. 10:00-15:00
16.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 360 zł netto

*2 osób 340 zł netto/osoba

*3 osób 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.