ADRESAT SZKOLENIA: archiwiści, biblioterze, genealodzy, Osoby zajmujące się zasobami cyfrowymi w organizacjach, administracja publiczna, NGO

 

PROGRAM:

MODUŁ I

1          Instrukcja kancelaryjna i obieg dokumentacji w jednostce

2          Normatywy kancelaryjno-archiwalne ich zastosowanie

3          Sporządzanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych

4          Praca w archiwum – jej zakres, warunki i zasady

5          Warunki przechowywania dokumentacji archiwalnej

6          Ochrona danych osobowych w pracy archiwisty

7          Klasyfikacja i kwalifikacja wytwarzanej dokumentacji

8          Plan pracy archiwum zakładowego

9          Gromadzenie dokumentacji – procedura

10        Spisy zdawczo-odbiorcze i wykaz spisów

11        Sygnatura archiwalna i opis teczek aktowych

12        Rozmieszczenie dokumentacji w archiwum

13        Ewidencja archiwum zakładowego

14        Pomoce ewidencyjne w archiwum zakładowym

15        Udostępnianie dokumentacji w archiwum

           

MODUŁ II

1          Sposoby rozmieszczania akt w magazynie

2          Błędy w rozmieszczaniu akt

3          Zasady udostępniania zasobów archiwalnych

4          Udostępnianie akt w systemach komputerowych

5          Regulaminy udostępniania akt

6          Opracowanie regulaminu udostępniania akt

7          Przeprowadzanie kwerendy

8          Poprawne prowadzenie ewidencji użytkowników

9          Prowadzenie ewidencji użytkowników

10        Prowadzenie ewidencji udostępnianej dokumentacji

11        Przygotowanie właściwych warunków przechowywania archiwaliów

12        Podstawowe błędy lokalowe

13        Współpraca ze specjalistycznymi pracowniami konserwatorskimi

14        Podstawowe prace konserwatorskie

15        Materiały używane do podstawowych prac konserwatorskich

16        Postępowanie z materiałami zniszczonymi

17        Właściwe kwalifikowanie akt

18        Właściwe planowanie zabezpieczania dokumentacji

19        Ustalenie trybu postępowania w przypadku uszkodzenia dokumentów

20        Ustalenie trybu postępowania w przypadku kradzieży dokumentów lub zgubienia

           

MODUŁ III

1          Programy wspomagające indeksowanie

2          Dokumentacja audiowizualna

3          Kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej.

4          Zabezpieczanie dokumentacji audiowizualnej

5          Nietypowe formaty zapisu.

6          Postępowanie z dokumentacją dźwiękową.

7          Postępowanie z dokumentacją wizualną.

8          Digitalizacja dokumentacji audiowizualnej.

9          Selekcja dokumentacji audiowizualnej.

10        Obsługa aparatury technicznej przydatnej przy dokumentacji audiowizualnej.

11        Obsługa niezbędnego oprogramowania do dokumentacji audiowizualnej.

12        Opisywanie nagrań i materiałów wizualnych

13        Backup a archiwizacja danych

14        Systemy wykonywania kopii bezpieczeństwa

15        Kopie bezpieczeństwa na nośnikach elektronicznych a prawo

16        Używanie programów do tworzenia kopii bezpieczeństwa

17        Błędy przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa

18        Regulacje przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa

19        Kopie bezpieczeństwa a nietypowe nośniki

20        Kopie bezpieczeństwa a nietypowe formaty zapisu

21        Popularne formaty zapisu

22        Nietypowe formaty zapisu

23        Sprzęt do odtwarzania dokumentacji.

           

MODUŁ IV –

1          Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

2          Porządkowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

3          Zasady porządkowania dokumentacji audiowizualnej

4          Zasady porządkowania dokumentacji technicznej

5          Definicja dokumentu elektronicznego i metadane

6          Sporządzanie elektronicznej kopii bezpieczeństwa dokumentacji archiwalnej

7          Dobór nośników dla dokumentacji elektronicznej

8          Przechowywanie dokumentacji elektronicznej

9          Ewidencjonowanie dokumentacji elektronicznej

10        Zarządzanie dokumentem elektronicznym w systemie archiwizacji elektronicznej

11        Brakowanie dokumentacji elektronicznej

12        Przekazywanie dokumentów elektronicznych do archiwum państwowego

           

MODUŁ V

1          Przydatne aplikacje/programy/szablony

PROWADZĄCY:  Dawid Żądłowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Historii, specjalizacja archiwista. Od ponad 16 lat związany zawodowo z IPN. Od początku ścieżki zawodowej zajmuje się z szeroką rozumianą digitalizacją materiałów archiwalnych. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, aktywny współpracownik Archiwisty24 i Internetowego Forum Archiwalnego mający na swym koncie publikacje na temat digitalizacji. Od kilku lat prowadzi autorski blog CYFROWE ARCHI#WA na którym dzieli się wiedzą o doświadczenie z takich obszarów jak: archiwizacja cyfrowa, cyfryzacja, digitalizacja, cyberbezpieczeństwo oraz cyfrowej ochrony zbiorów. Ma kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji archiwalnej.Historycznie zainteresowany Kancelarią Królewską ostatnich Wazów.

 

w dniu  11.12.2023 r.

Ramowy czas trwania szkolenia: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 370 zł netto/osoba

*3 osób 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/