Program:

1.         Dokumentacja nauczania i kształcenia – najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – nowe wzory druków.

2.         Ogólne zasady wypełniania dokumentów szkolnych.

         opłaty za dokumenty,

         postępowanie w przypadku zniszczenia dokumentacji.

3.         Duplikaty dokumentów szkolnych.

4.         Legitymacja papierowa i eLegitymacja i mLegitymacja.

5.         Procedura sprostowania dokumentu i naniesienia zmian

6.         Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole.

         polityka druków ścisłego zarachowania,

         księga druków ścisłego zarachowania.

7.         Modyfikacja instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

8.         Zasady prowadzenia czynności  kancelaryjnych, korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna.

9.         Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w pracy sekretariatu.

10.       Metryka akt sprawy w szkołach i placówkach oświatowych.

11.       Rejestr pieczęci.

12.       Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – procedury weryfikacji.

13.       Dokumentacja związana z rekrutacją kandydatów do przedszkoli i szkół- gromadzenie i okresy przechowywania.

14.       Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – akta osobowe – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

15.       Zmiany dotyczące pozyskiwania informacji z CROD – Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

16.       Przechowywanie i archiwizacja dokumentów szkolnych w składnicach akt.

         przyjmowanie dokumentacji do składnicy,

         sposób opisania i układ materiałów archiwalnych,

         przechowywanie akt,

         procedura brakowania dokumentacji.

17.       Zasady przetwarzania danych osobowych na przykładach zaczerpniętych z życia szkoły.

18.       Nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.

19.       Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do polskich placówek oświatowych.

         dokumentacja ucznia- uznanie dokumentacji,

         uprawnienia dyrektora szkoły (sprawdzian predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych, rozmowa kwalifikacyjna),

         odmowa przyjęcia ucznia oraz procedura odwoławcza,

         obowiązki organu prowadzącego w zakresie organizacji dodatkowych zająć lekcyjnych z języka lub innego przedmiotu.

20.       Systemy edukacji w innych krajach- najważniejsze informacje dla prawidłowego rozpoznania sytuacji ucznia przybywającego do polskiego systemu oświaty (granice obowiązku szkolnego).

21.       Projektowane akty prawne.

Prowadzący: Beata Aman

Wykładowca – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych na kierunkach: Prawo i administracja, Budowa i funkcjonowanie archiwum

– na zlecenie Budimex S.A w siedzibie Firmy w Warszawie oraz Zarządzanie dokumentacją – na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej

w Warszawie, a także Efektywne zarządzanie czasem – na zlecenie Marcopol Sp. z o. o. Chwaszczyno k/Gdyni.

17.07.2024

28.08.2024

18.09.2024

w godzinach 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.