Cele:

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej;

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u oraz stron internetowych do wymagań standardu WCAG 2.1;

Zapoznanie się z orzecznictwem i praktyką dostępności.


Adresaci szkolenia:

wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;

osoby prowadzące BIP;

członkowie zespołów redakcyjnych BIP;

administratorzy stron podmiotowych;

administratorzy stron internetowych;

redaktorzy stron internetowych.

 
Program:

I. Standard WCAG 2.1 a dostępność stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej

1. Standard WCAG 2.1

2. Jakie adresy www obejmuje standard WCAG?

3. Jak wdrożyć WCAG 2.1 na poziomie strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

4. Przykłady dobrych praktyk

II. Ustawa o dostępności cyfrowej a strony internetowe, Biuletyn Informacji Publicznej i social media

1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych oraz BIP w oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej;

2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?;

3. Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić na stronie internetowej oraz w BIP?;

4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;

5. Sankcje przewidziane przepisami prawa;

6. Dobre praktyki;

7. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy: – Język migowy, – Alfabet Braille’a, – zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej, – pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu, – wysoki kontrast, – animacje – audiodeskrypcja – użycie kolorów – logiczny układ menu podmiotowego i przedmiotowego – wyszukiwanie – treści – hierarchia nagłówków – napisy rozszerzone

III. Zagadnienia praktyczne

1. Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo;

2. Najczęstsze błędy;

3. Napisy rozszerzone – rozwinięcie zagadnienia;

4. Audiodeskrypcja;

5. Transkrypcja;

6. Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych;

7. PDFy;

8. Justowanie;

9. Czcionki;

10. Wideo;

11. Nagłówki;

12. Nawigacja;

13. Obsługa za pomocą klawiatury;

14. Etykiety;

15. Atrybut Title;

16. Atrybut Alt;

17. Prosty przekaz;

18. Captcha;

19. Animacje;

20. Tabele;

21. Kursywa;

22. Hierarchia nagłówków – rozwinięcie zagadnienia;

23. Listy;

24. Punktory;

25. Akapity;

26. Prosta i zrozumiała treść;

27. Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w social mediach.

IV. Przykłady dostosowanych stron internetowych do standardu WCAG 2.1 oraz stron podmiotowych Biuletynu do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej

14.06.2024

08.07.2024

28.08.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto
*2 osoby 380 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.