Centralny rejestr umów w zakresie obowiązującym jednostki samorządu terytorialnego ostatecznie zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2024 r!!! Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym ustaliła, że JST będą zamieszczać w tym rejestrze dane umów zawartych od 1 stycznia 2024 r. Regulacje dotyczące tej ewidencji zostały zawarte w art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych. Wprowadziły je przepisy ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jak skutecznie przygotować się do nowego obowiązku prawnego i jako odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych?

Na szkoleniu krok po kroku przeanalizowane zostaną podstawowe pojęcia w zakresie nadchodzących zmian. Dodatkowo problematyka rejestru zostanie zestawiona z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się jak nie popełnić błędu w zakresie powyższych regulacji prawnych, na jakie pojęcia zwrócić uwagę i jaką interpretacją się kierować. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z zasadami prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych w powiązaniu z zagadnieniami z otoczenia regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i RODO.

ADRESACI

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

PROGRAM

1.  Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – podstawy prawne funkcjonowania.

2. Rejestr umów a procedury dostępu do informacji publicznej. Podstawowe pojęcia ustawy o dostępie do informacji publicznej i ich interpretacja.

3. Treść rejestru umów. Co i od kiedy obowiązuje

4. Dostęp do rejestru umów a ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych.

5. Prowadzenie rejestru umów na tle zasad przetwarzania danych osobowych.

6. Jak przygotować się do zapewniania dostępu do informacji zawartych w rejestrze umów w kontekście obowiązków wynikających z RODO.

7. Odpowiedzialność na tle przepisów dotyczących prowadzenia rejestru umów.

Prowadząca: Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji.  Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej.  Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland        w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

w dniu 13.09.2023

Ramowy czas trwania szkolenia: 09:00-13:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 390 zł netto

*2 osób 370 zł netto/osoba

*3 osób 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/