Adresat szkolenia: Pracownicy administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

Program:

1. Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie dla nowej regulacji prawnej.

2. Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru ( czy będzie taki wzór, czy powinniśmy spodziewać się Rozporządzenia).

3. Jak prawidłowo wprowadzić proces wprowadzania danych do Centralnego Rejestru Umów  do jednostki organizacyjnej ( wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka, opracowanie dokumentacji wewnętrznej, wyznaczenie stanowiska, określenie zasad odpowiedzialności, dostęp do  informacji publicznej a Rejestr umów itp.).

4. Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu ( podstawowe kryterium rejestrowania umowy – udostępnienie w procedurze dostępu do informacji publicznej).

5. Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych rejestrowanych w Rejestrze.

6. Czy faktura, rachunek to też umowa?

7. Czy aneks do umowy to też umowa podlegająca rejestracji?

8. Czy porozumienie i inne kontrakty to także umowy podlegające ewidencji?

9. Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru- przesłanka temporalności.

10. Jakie umowy publikowane są w Rejestrze ( studium przypadku, próg kwotowy, forma umowy, zmiana umowy, uzupełnienia w treści umowy, w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w Rejestrze).

11. Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze, dane publiczne.

12. Wyłączenia i ograniczenia obowiązku rejestrowania umów w Centralnym rejestrze Umów- art. 12 ust. 1 PZP oraz art. 5 ust. 1, 2, 2a UDDIP ( prawo do prywatności, dostępność danych publicznych a ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, wyjątki, osoby pełniące funkcje publiczne itp)..

13. Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów.

14. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym niezgodnych z prawdą.

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

– prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.     

w dniu 30.11.2023

Ramowy czas trwania szkolenia: 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/