Szkolenie RODO jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych (ADO) oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO. Jest ono skierowane dla każdej osoby która w swojej pracy przetwarza dane osobowe.

1. Co to  jest RODO

 

2.  Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

– dane osobowe – co jest a co nie jest daną osobową

– kategorie danych osobowych

– przetwarzanie danych

– administrator- podmiot przetwarzający – przetwarzający wtórny

 

3. Zasady przetwarzania danych

– zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,

–  zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,

– zasada minimalizacji danych,

– zasada prawidłowości danych,

– zasada ograniczenia przechowania danych,

– zasada integralności i poufności danych,

– zasada rozliczalności

 

4. RODO a legalność przetwarzania danych

 

5. Realizacja obowiązku informacyjnego

 

6. Prawa osób których dane dotyczą

– prawo do przejrzystości danych

– prawo dostępu do danych

– prawo sprostowania danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do ograniczenia przetwarzania

– prawo do przenoszenia danych

– prawo do sprzeciwu

– prawo związane z profilowaniem

 

 

7. Obowiązki Administratora Danych Osobowych

– rejestrowanie czynności przetwarzania danych

– zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego

– zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach

– zabezpieczenie danych osobowych

 

8. Inspektor Ochrony Danych

– kiedy należy wyznaczyć IOD

– kto może zostać a kto nie IOD

– status IOD

– obowiązki IOD

a) informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa

      b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa

      c) szkolenia

      d) audyty

      e) współpraca z organem nadzorczym

      f) pełnie funkcji punktu kontaktowego

      g) konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych

 

9.  Monitoring pracownik

– zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego

– zasady prowadzenia innych form monitoringu

– dane biometryczne a ewidencja czasu prac

 

10.Zgoda – jej elementy i obowiązki i prawa z nią związane

 

11.Kontrahenci

– jakie mamy wobec nich obowiązki

– jakie dane możemy przetwarzać

 

12.Jakie dokumenty powinniśmy wprowadzić w świetle RODO

– rejestr czynności przetwarzania

– umowa powierzenia

– klauzula informacyjna

-upoważnienia i ich rejestry

– zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

– rejestr incydentów i naruszeń

 

13.  Kontrole i kary  UODO – co warto wiedzieć

PROWADZĄCY: GABRIELA RYCHŁY
-Inspektor Ochrony Danych. Certyfikowany  Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Mediator sądowy  i pozasądowy – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-BiałejCertyfikowany trener.  Wykładowca,. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, oraz studiów podyplomowych z rekomendacją UODO w  Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej –  „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie”, oraz studiów podyplomowych : „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” .Pisze artykuły do Infor  jako ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych.

W dniu 6.06.2023 

Ramowy czas trwania: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 390 zł netto od osoby

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/