Zakres tematyczny:

 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów o rachunkowości,

2. Zasady wyceny środków trwałych,

3. Dokumentacja i ewidencja dotycząca środków trwałych,

4. Ewidencja podstawowych zmian w środkach trwałych,

5. Środki trwałe w budowie

6. Amortyzacja środków trwałych,

7. Zadania i rodzaje inwentaryzacji,

8. Metody i terminy inwentaryzacji.

PROWADZĄCY: dr inż. Ewa Łączek – Tarazewicz

– konsultant w zakresie doradztwa, kontroli i księgowości w SK w Polsce –  Oddział Okręgowy w Gdańsku, Adiunkt w WSAiB, wieloletni pracownik uczelni wyższych w zakresie rachunkowości, rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej, analizy finansowej, budżetowania.  Trener-szkoleniowiec Centrum AiB.

07.10.2022 w godz. 9:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*340zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.