Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich zmian i ich wpływu na procedurę gospodarowania likwidowanymi składnikami mienia ruchomego oraz istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

PROGRAM:

1.         Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową

1.1.      Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP

1.1.1.   Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych

1.1.2.   Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego

1.2.      Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego

1.3.      Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)

1.4.      Inwestycja w obcym środku trwałym

1.5.      Nabycie WNiP

1.6.      Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

1.6.1.   Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego

1.6.2.   Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja

1.6.3.   Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe)

1.6.4.   Ewidencja WNiP

1.6.5.   Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

1.7.      Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej

2.         Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

2.1.      Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego

2.2.      Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego

2.2.1.   Remonty

2.2.2.   Przeglądy

2.2.3.   Konserwacje

2.2.4.   Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych

2.3.      Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego

2.4.      Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego

2.4.1.   Ewidencja ulepszeń w środku trwałym

2.4.2.   Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

2.5.      Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo

2.6.      Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo

2.7.      Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych

2.7.1.   Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie

2.7.2.   Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie

2.7.3.   Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie

2.8.      WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

2.8.1.   Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne

2.8.2.   Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

2.8.3.   Ewidencja wartości niematerialne i prawnych

2.8.4.   Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne

3.         Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP

3.1.      Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

3.2.      Zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 3.08.2023

3.2.1.   Nieodpłatne przekazanie mienia szpitali tzw. Covidowych

3.2.2.   Zmiany w wycenie składników mienia ruchomego w likwidacji

3.3.      Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego

3.4.      Specyfika zbycia składników mienia ruchomego

3.4.1.   Sprzedaż

3.4.2.   Nieodpłatne przekazanie

3.4.3.   Darowizna

3.4.4.   Likwidacja

3.5.      Ewidencja likwidacji środków trwałych

3.6.      Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego

3.7.      Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego

4.         Zagadnienia problemowe:

4.1.      Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT

4.2.      Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP

4.3.      Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)

4.4.      Sprzedaż środka trwałego pracownikowi

4.5.      Dołączanie części do zestawu a ulepszenie środka trwałeg (np. kamer do CCTV)

4.6.      Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;

4.7.      Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;

4.8.      Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?

4.9.      Częściowa likwidacja środka trwałego;

4.10.    Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego;

 

Prowadzący: Jarosław Jurga – Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. 

30.09.2024

w godz. 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.