Standardy komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnością – 2dniowe szkolenie

Dzień I

Moduł I – Wprowadzenie do tematyki

Moduł II: Podstawowa wiedza na temat niepełnosprawności

1. Ćwiczenie wdrożeniowe

2. Definicja niepełnosprawności

3. Podstawowe akty prawne

4. Ćwiczenie: stopnie i rodzaje niepełnosprawności – praca indywidualna

5. Omówienie ćwiczenia: Stopnie i rodzaje niepełnosprawności z modułem dotyczącym różnych jednostek chorobowych w ramach danej grupy niepełnosprawności

Moduł III: Mało wiedzy, sporo uprzedzeń

1. Stereotypy i mity na temat osób z niepełnosprawnością

2. Zasady pierwszego spotkania

3. Ćwiczenie wdrożeniowe

4. Savoir-vivre w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności 45 minut

Moduł IV

1. Podsumowanie najważniejszych treści

2. Rundka końcowa, weryfikacja czy potrzeby i oczekiwania uczestników zostały zaspokojone

3. Praca domowa

4. Podziękowanie

 

Dzień II

Moduł I –Savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością

1. Przypomnienie zagadnień z 1 dnia szkoleniowego wraz z tematem pracy domowej

2. Savoir-vivre w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności

3. Omówienie pracy domowej

Moduł II: Budowana komunikatów i treści

1. Zasady budowania komunikatów

2. Teksty łatwe

3. Ćwiczenie wdrożeniowe w postaci burzy mózgów

4. Ewakuacja – najważniejsze zagadnienia

Moduł III: Sytuacje Trudne w pracy

1. Opracowywanie rozwiązań dotyczących sytuacji trudnych

2. Sprzęt dedykowany osobom z niepełnosprawnością

3. Rola zwierząt, rodzaje psów asystujących, prawa i obowiązki opiekuna psa

Moduł IV: Podsumowanie i zakończenie warsztatów

1. Podsumowanie najważniejszych treści

2. Rundka końcowa, weryfikacja czy potrzeby i oczekiwania uczestników zostały zaspokojone 2

3. Ankieta ewaluacyjna

4. Posttest – test wiedzy po szkoleniu

5. Podziękowanie

PROWADZĄCY: Karol Kostrzewa, Koordynator ds. Dostępności

Specjalista w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doradca dla przedsiębiorców ds. rozliczeń z PFRON

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ – 27.01.2023r. w godz. 9:00-15:00

ll DZIEŃ – 30.01.2023r. w godz. 9:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi
700zł netto/osobę/2 dni szkoleniowe

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.