1.         Informacje ogólne:

a.         kto to jest sygnalista, jego definicja w rozumieniu Polskich rozwiązań;

b.         terminy dla pracodawców – do kiedy należy się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów;

c.         obowiązki pracodawców w sektorze prywatnym i publicznym;

d.         Polskie rozwiązania funkcjonujące aktualnie w ustawodawstwie;

2.         Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r. :

a.         zakres działania określony w Dyrektywie;

b.         wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy;

c.         sygnalista – definicja i status w rozumieniu przepisów Europejskich;

d.         definicje wpływające na działalność pracodawców;

e.         warunki objęcia ochroną „Sygnalistów”;

3.         Procedury wewnętrzne pracodawców:

a.         znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego („sygnalisty”);

b.         zgłoszenia wewnętrzne;

c.         możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej;

d.         kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez „Sygnalistów”;

e.         kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości;

4.         Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia:

a.         obowiązki co do zachowania poufności;

b.         możliwy zakres przetwarzania danych osobowych;

c.         rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od pracodawcy;

5.         Ochrona prawna Sygnalistów:

a.         zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych;

b.         środki wsparcia dla Sygnalistów;

c.         ochrona Sygnalistów wg norm Europejskich;

6.         Sankcje za niestosowanie się do Dyrektywy w zakresie krajowym jak i unijnym.

7.         Aktualny stan prawny w zakresie projektów ustaw w zakresie wdrożenia na terenie RP Dyrektywy dot. Sygnalistów.

Prowadzący: Krzysztof Kowalik

– Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów , pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych  z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

16.03.2023 w godz. 9:00-14:00


Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*340 zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.