Szkolenia

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miasto: Wrocław

Termin szkolenia: 12.07.2022.  Godzina: 10.00-15:00

KODEKS PRACY 2022 – NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH ORAZ PLANOWANE ZMIANY W 2022 R.

Miasto: Wrocław

Termin szkolenia: 25.08.2022.  Godzina: 09.00-14:00

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miasto: Wrocław

Termin szkolenia: 19.09.2022.  Godzina: 10.00-15:00