Szkolenia

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miasto: Opole

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Termin szkolenia: 30.08.2022.  Godziny: 10:00-15:00