Szkolenia

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miasto: Poznań

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Termin szkolenia: 11.07.2022.  Godziny: 10:00-15:00

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miasto: Poznań

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Termin szkolenia: 08.09.2022.  Godziny: 10:00-15:00