Umowy w prawie pracy od ogółu do szczegółu

Program:

1. Stany faktyczne i problemy prawne.

2. Podstawowe zasady dotyczące konstruowania umów.

3. Określenie wynagrodzenia w umowie o prace.

4. Określenie okresu wypowiedzenia w umowie o prace.

5. Umowa zlecenia.

6. Umowa o dzieło.

7. Umowa o pracę na okres próbny/ czas określony/ czas nieokreślony.

8. Omówienie wzorów umów.

Wykładowca:  Mateusz Piotr Szklarz -prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, pracownik naukowo – dydaktyczny na WSB w Poznaniu, pracownik kancelarii prawnej, wykładowca autorskich szkoleń z zakresu prawa w samorządzie, funduszu sołeckiego, prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa międzynarodowego.

16.12.2022 w godz. 9:00-12:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 320 zł netto

*2 osób 300 zł netto/osoba

*3 osób 290 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.