Umowy w Zamówieniach Publicznych – ich zmiany i waloryzacja

Wprowadzenie do tematyki umów

1.         Elementy przedmiotowo istotne w umowach z zakresu zamówień publicznych

2.         Formy umów;

3.         Umowy w zamówieniach poniżej progów ustawy PZP;

4.         Różnice pomiędzy zmianami umowy, a jej waloryzacją

Treść umów

1.         Obligatoryjne elementy umowy;

2.         Klauzule abuzywne;

3.         Płatności częściowe / zaliczki

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

1.         Zadatek

2.         Kary umowne

3.         Umowne prawo odstąpienia

4.         Odstępne

Zmiany umów

1.         Zmiany istotne/nieistotne

2.         Zmiany przewidziane

3.         Zmiany na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących

4.         Zmiany niedopuszczalne 

Waloryzacja

1.         Waloryzacja na podstawie art. 436

2.         Waloryzacja na podstawie art 439

3.         Skutki braku klauzul waloryzacyjnych;

4.         Możliwość waloryzacji na podstawie art. 357(1) Kodeksu Cywilnego


26.09.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 365 zł netto

*2 osób 345 zł netto/osoba

*3 osób 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.