Urlop wypoczynkowy – praktyczne problemy pracodawców w organizacji pracy wraz z planowanymi zmianami od 1 sierpnia 2022 roku

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zasady związane z organizacją pracy w podmiocie oraz z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy dowiedzą się jak planować urlopy wypoczynkowe w zakładzie pracy, w jakiej sytuacji można odmówić pracownikowi urlopu na żądanie a także kiedy można wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody. Dokładnie omówione zostaną również zasady udzielania urlopów wypoczynkowych po okresie długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą. Przedstawione zostaną również założenia projektu zmian w przepisach kodeksu pracy dotyczące nowych urlopów związanych z rodzicielstwem oraz nieobecności w pracy, które będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Program:

1.         Prawo oraz wymiar urlopu wypoczynkowego

            1.1Podstawa prawna i charakter prawa do urlopu               

            1.2Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy            

            1.3 Staż urlopowy i okresy zaliczane do stażu urlopowego            

2.         Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

            2.1 Sporządzanie planów urlopowych – czy warto opracowywać plan urlopów                     

            2.2 Przesunięcia terminów urlopów             

            2.3 Przerwanie i odwołanie pracownika z urlopu                

            2.4 Udzielanie urlopów zaległych – czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyrok SN, stanowisko PIP.   

            2.5 Urlop na żądanie                   

            2.6 Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroku SN.

3          Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

            3.1 Wynagrodzenie urlopowe                       

            3.2 Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

4          Nowe zwolnienia od pracy od 1 sierpnia 2022

4.1       Urlop opiekuńczy – założenia nowego uprawnienia dla pracowników

4.2       Nowe zwolnienie od pracy – 2 dni zwolnienia ze względu na „siły wyższe”                    

5          Dokumentacja urlopowa

 

Prowadzący: Inspektor Jednostki Nadzoru Kontroli

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

24.11.2023 w godz. 08:30-10:00


Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa:

*160zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.