I. Rodzaje urlopów pracowniczych obecne i planowane do wprowadzenia w roku 2022

1.         Urlop wypoczynkowy

2.         Urlop bezpłatny

3.         Urlop macierzyński

4.         Urlop rodzicielski

5.         Urlop ojcowski

6.         Urlop wychowawczy

7.         Urlop szkoleniowy

8.         Tzw. Urlopy okolicznościowe

9.         Urlop opiekuńczy

 

II. Urlop wypoczynkowy

1.         Prawo do urlopu wypoczynkowego, pierwsza praca a pozostałe przypadki

2.         Wymiar urlopu wypoczynkowego

3.         Ustalenie stażu urlopowego

4.         Urlop proporcjonalny

5.         Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

6.         Urlop pracownika niepełnosprawnego

7.         Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, wnioski i plany urlopowe

8.         Rozliczanie urlopu wypoczynkowego – obowiązki pracodawcy, prowadzenie dokumentacji

9.         Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu

10.       Urlop zaległy – uprawnienia pracodawcy w oparciu o specustawę COVID19

11.       Urlop na żądanie

12.       Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

13.       Urlop wypoczynkowy nauczycieli

14.       Świadczenia dla pracownika w związku z urlopem

 

III. Urlop bezpłatny

1.         Urlop bezpłatny na wniosek pracownika

2.         Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

3.         Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

4.         Urlop bezpłatny a ubezpieczenia społeczne

 

IV. Urlop macierzyński

1.         Prawo do urlopu macierzyńskiego i wymiar urlopu macierzyńskiego

2.         Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez matkę

3.         Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka

4.         Zgon matki przy porodzie lub porzucenie dziecka przez matkę

5.         Pobyt dziecka lub matki w szpitalu

6.         Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego

7.         Plany w zakresie zmiany szczególnej ochrony stosunku pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego

 

V. Urlop rodzicielski

1.         Prawo do urlopu rodzicielskiego i wymiar urlopu rodzicielskiego

2.         Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach

3.         Praca w czasie urlopu rodzicielskiego

4.         Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców

5.         Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego

6.         Plany w zakresie zmiany urlopu rodzicielskiego  – nowy wymiar, nowe zasady

 

VI. Urlop ojcowski

1.         Prawo do urlopu ojcowskiego

2.         Wymiar urlopu ojcowskiego

3.         Prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach

4.         Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego

5.         Dyrektywa work-life balance – plany w zakresie zmiany zasada wykorzystania urlopu ojcowskiego

 

VII. Urlop wychowawczy

1.         Prawo do urlopu wychowawczego i wymiar urlopu wychowawczego

2.         Dodatkowy urlop wychowawczy dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego

3.         Korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach

4.         Praca w czasie urlopu wychowawczego

5.         Ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego

6.         Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

 

VIII. Urlop szkoleniowy

1.         Prawo do urlopu szkoleniowego

2.         Wymiar urlopu szkoleniowego

3.         Umowa lojalnościowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4.         Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego

 

IX. Tzw. Urlopy okolicznościowe

1.         Tzw. Urlopy okolicznościowe, czym są właściwie oraz obowiązki pracodawcy w zakresie uprawnień pracowniczych

2.         Ślub pracownika

3.         Narodziny dziecka

4.         Ślub dziecka

5.         Śmierć oraz pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka, dziecka

6.         Śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej lub innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego bezpośrednią opieką

7.         Opieka nad dzieckiem

Prowadzący: Krzysztof Kowalik

– Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów , pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych  z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

13.10.2022 w godz. 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.