Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

 

1.         Urlop wypoczynkowy i jego wymiar a  zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

•          definicja urlopu wypoczynkowego

•          zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,

•          obliczanie wymiaru urlopu

•          wyliczanie wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w trakcie  miesiąca

•          staż pracy a wymiar urlopu

•          poszczególne okresy zaliczane, dokumentacja stanowiąca potwierdzenie tych okresów.

•          prawo do urlopu i jego wymiar przy zmianie zatrudnienia (z uwzględnieniem zmiany wymiaru czasu pracy).

•          Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym czasie pracy.

•          Urlop uzupełniający

•          rozliczanie urlopu

•          urlop w okresie wypowiedzenia

•          przygotowanie planu,

•          przerwanie urlopu

•          przesunięcie urlopu

•          przedawnienie prawa do urlopu,

•          zakaz zrzekania się prawa do urlopu,

•          Urlop na żądanie – w jakich okolicznościach pracodawca może skutecznie odmówić udzielenia urlopu.

•          Urlop dla pracownika niepełnosprawnego

•          Urlop dodatkowy dla pracownika niepełnosprawnego

•          Oddelegowanie pracownika niepełnosprawnego na uczestniczenie w turnusie rehabilitacyjnym,

•          Urlopy wypoczynkowe ; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę

 

•          ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

2.         Urlop bezpłatny

•          Urlop bezpłatny na wniosek pracownika)

•          Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego

•          Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

•          Kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego

•          Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

•          zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop bezpłatny

 

3.         Urlop szkoleniowy

•          zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

 

4.         Urlopy okolicznościowe i ich wymiar

•          zasady udzielania

•          poszczególne tytuły zwolnienia z uwzględnieniem zachowania prawa do wynagrodzenia.

•          zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

 

5.         Urlopy związane z rodzicielstwem

•          Urlop opiekuńczy art. 188 kp – zasady przyznawania, wymiar urlopu,zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop opiekuńczy

•          Urlop macierzyński – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop macierzyński, rodzicielski,

•          Urlop rodzicielski- – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione – zmiany od 02.08.2022 r=01.01.2023 r.

•          Urlop ojcowski- – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione – zmiany od 02.08.2022 r= 01.01.2023 r.

•          Urlop wychowawczy- zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,

 

6.         Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

•          Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

•          Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

•          Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

•          Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

•          Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc

b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc

c / wypłacane za roczny okres

•          Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

•          Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

•          Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

•          Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.

• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

•          Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

•          Zasiłek chorobowy na przełomie roku          

•          Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

7.         Pytania uczestników kursu.

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

 

20.02.2024r.

28.03.2024r.

Ramowy czas trwania: 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

*2 osób 400 zł netto/osoba

*3 osób 390 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/