Ustalanie i egzekucja opłaty pobytowej i żywnościowej w placówkach publicznych i niepublicznych.

Program:

 1. Podstawy prawne ustalania opłaty za pobyt i wyżywienie w placówce publicznej i niepublicznej.
 2. Charakter opłat w zależności od podmiotu świadczącego usługi.
 1. niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym,
 2. należności cywilne
 1. Decyzje ustalające należność jako źródło zobowiązania publicznoprawnego (procedura, elementy poprawnej decyzji, doręczenia decyzji, skuteczność decyzji).
 2. Umowa jako źródło zobowiązania.
 3. Ulgi w spłacie należności, zwolnienie w części, w całości z obowiązku płatności, decyzji wydawane w przedmiocie ulg- procedura, elementy poprawnych decyzji.
 4. Zasady rozliczenia wpłat, zarachowanie wpłat, zasady Ordynacji podatkowej.
 5. Zaległości w opłatach-definicja, moment powstania zaległości, odsetki.
 6. Dochodzenie należności, dualizm egzekucji:
 1. dochodzenie należności na drodze administracyjnej;
 2. dochodzenie należności na drodze cywilnej.
 3. obowiązki dyrektora placówki
 4. upomnienia, tytuły wykonawcze
 1. Przedawnienie należności z tytułu opłat.

 

Szkolenie podejmuje temat ustalania opłat za korzystanie z usług pobytowych publicznych i niepublicznych placówek takich jak żłobki, przedszkola, szkoły. W ramach

Cel szkolenia:   zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego ustalenia i rozliczenia opłat w przedszkolach, żłobkach i szkołach, rozróżnienie decyzji administracyjnej w zakresie opłaty za pobyt w przedszkolu oraz za wyżywienie, uzyskanie wskazówek w zakresie wyboru metody określania odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie, omówienie procedury w zakresie naliczenia, rozliczenia opłaty, zasad zarachowania, odsetek, kosztów upomnienia, procedury udzielania ulg, liczenia terminów, egzekucji administracyjnej czy przedawnienia.

 

Adresat szkolenia: radcowie prawni, księgowi, pracownicy finansowo-księgowi odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań w jst,  CUW-ach oraz placówkach oświatowych oraz pracownicy windykacji odpowiedzialni za dochodzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu oraz pozostałych opłat.

Małgorzata Czartoryska– prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.        


28.09.2023r. w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.