Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków na przykładach

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Każdy przypadek zostanie omówiony na praktycznym przykładzie. Omówione zostaną zasady oraz metodyka ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych jakie składniki uwzględnić w podstawie wymiaru, kiedy należy uzupełnić wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia podstawy. Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w praktyce ustalając podstawę wymiaru zasiłku.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów kadr i płac, płac, księgowości zajmujących się wynagrodzeniami, ubezpieczeniami społecznymi, naliczaniem zwolnień lekarskich.

Program szkolenia:

1. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom.

2.  Składniki miesięczne, kwartalne, roczne, świadczenia pieniężne i niepieniężne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych.

3.  Uzupełnianie wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

4.  Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu.

5.  Umowa zlecenia zawarta z pracodawcą a podstawa wymiaru zasiłku.

6.  Zmiana wymiaru etatu a podstawa wymiaru zasiłku.

Prowadzący: Aneta Domalewska-
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

28.04.2023r. w godz. 10:30 – 11.30

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*150 zł netto /osobę

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.