Cele szkolenia:

•             uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych

•             przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie stosowania ustawy

•             omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne

Grupa docelowa:

•             Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką.

 

Szczegółowy program szkolenia

 

I.             Definicje ustawowe:

 

1.            Podmiot publiczny,

2.            Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

3.            Operator wyznaczony,

4.            Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

5.            Publiczna usługa hybrydowa,

6.            Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,

7.            Adres do doręczeń elektronicznych.

 

II.            Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.

 

1.            Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?

2.            Baza adresów elektronicznych – co to?

3.            Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy

4.            Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych

5.            Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch

6.            Co z firmami i obywatelami?

7.            Zarządzanie skrzynką doręczeń

8.            Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego

9.            Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych

10.          Na jaki okres następuje wpis do bazy?

 

 

III.          Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa

 

1.            Jakie warunki należy spełnić?

2.            Wymogi techniczne i organizacyjne

3.            Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

4.            Usługi on- line

5.            Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety

6.            Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?

7.            Odpowiedzialność operatora wyznaczonego

8.            Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych

PROWADZĄCY: Adam Parysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

 

W dniu

02.07.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/