Dedykowane jest dla pracowników działów kadr i płac, płac, księgowości zajmujących się wynagrodzeniami, umowami cywilnoprawnymi.

Przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem lub zaktualizowaniem posiadanej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń i składek za pracowników  i zleceniobiorców. Swoim zakresem obejmuje praktyczne omówienie przepisów obowiązujących oraz uwzględnia nadchodzące zmiany podatkowe.

Program:

1.         Obniżenie stawki PIT od 01.07.2022 r.

2.         Zmiana kwoty wolnej od podatku.

3.         Odliczenie składki zdrowotnej.

4.         Zmiana zasad stosowania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

5.         Zasady składania / wycofywania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

6.         Oświadczenie PIT-2

•          nowy wzór PIT-2

•          warunki złożenia oświadczenia

•          termin złożenia oświadczenia

•          możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika – skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT

7.         Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 01.07.2022 r.

8.         Obowiązki informacyjne pracodawcy względem nowo zatrudnionych pracowników

•          wzory wniosków i oświadczeń mających wpływ na zaliczkę PIT.

9.         Ulgi podatkowe

•          Dla rodzica z 4 dzieci. Wzór oświadczenia. Warunki stosowania.

•          Ulga na powrót. Wzór oświadczenia. Warunki stosowania.

•          Ulga dla pracującego seniora. Wzór oświadczenia. Warunki stosowania.

10.       Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.

11.       Wyższy limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka.

12.       Nowelizacja zwolnień przedmiotowych.

13.       Wypłata zasiłku macierzyńskiego, a zwolnienie.

14.       Dochody zwolnione, a składka zdrowotna.

15.       Składka zdrowotna. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – praktyczne wyliczenie.

16.       Składka zdrowotna członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. 

17.       Umowa zlecenie

•          Wniosek o niepobieranie przez płatnika zaliczki na podatek.  Wzór wniosku.

•          Kiedy zleceniobiorca będzie mieć prawo do złożenia takiego wniosku – przesłanki.

•          Zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców.

18.       Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych.

19.       Nowe terminy rozliczenia składek.

20.       Przywrócenie preferencji rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

21.       Obliczanie pracownikowi zaliczki na podatek według starych i nowych zasad przy dwóch wypłatach w miesiącu.

•          ogólne zasady rozliczania dwóch wypłat w miesiącu.

•          dwie wypłaty i przedłużenie terminu poboru zaliczki.

22.       Wniosek o niestosowanie miesięcznych kosztów uzyskania przychodu.

23.       Naliczenie list płac. Porównanie list płac. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac.

24.       Wyliczenie rachunku z umowy zlecenia. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie rachunku.

25.       Nowe ulgi podatkowe wprowadzone Polskim Ładem w interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej:

•          Ulga dla seniora

•          Ulga na powrót z zagranicy.

Prowadzący: Aneta Domalewska

– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

11.10.2022 w godz. 9:00-14:00
15.11.2022 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 340 zł netto

*2 osób i więcej- 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.