Szkolenia on-line

CZAS PRACY NAUCZYCIELI I JEGO EWIDENCJONOWANIE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 22.06.2022 Godziny: 09:00

USTAWA O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH A KPA

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 27.06.2022.  Godziny: 10:00

LISTA PŁAC W BUDŻETÓWCE W 2022 R. WARSZTAT PRAKTYCZNY Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN OD 01.07.2022 R.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 28.06.2022
Godziny: 10:00

FUNDUSZ SOŁECKI W PRAKTYCE

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 29.06.2022 Godziny: 10:00

ŚWIADECTWA PRACY ORAZ DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W CZASIE PANDEMII COVID-19 – JAK PRAWIDŁOWO POSTĘPOWAĆ W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 30.06.2022
Godziny: 09:00

„SYGNALIŚCI” – NAJNOWSZE OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO W FUNKCJONOWANIU PRACODAWCÓW. PRZYGOTOWANIE ZAKŁADU PRACY DO WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH „SYGNALISTÓW”.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 30.06.2022 Godziny: 09:00

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO WYMAGAŃ USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ORAZ USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 01.07.2022 Godziny: 10:00

PRAWIDŁOWE BRAKOWANIE (NISZCZENIE ) DOKUMENTACJI W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W OPARCIU O NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 04.07.2022
Godziny: 09:00

PLATFORMA EPUAP2 I JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 05.07.2022 Godziny: 10:00

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 08.07.2022 Godziny: 10:00

REJESTR UMÓW. NOWE OBOWIĄZKI W ZAMÓWIENIACH DO 130000 ZŁ W 2022 ROKU. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH. REGULAMIN. PEŁNA DOKUMENTACJA- Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 08.07.2022 Godziny: 10:00

PROFESJONALNY SEKRETARIAT W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 08.07.2022 Godziny: 10:00

REGULAMIN ZFŚS - TWORZENIE PRAWA ZAKŁADOWEGO (WARSZTATY)

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 13.07.2022
Godziny: 09:00

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA – TRZYDNIOWE

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 13-15.07.2022
Godziny: 10:00

LISTA PŁAC W BUDŻETÓWCE W 2022 R. WARSZTAT PRAKTYCZNY Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN OD 01.07.2022 R.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 14.07.2022
Godziny: 10:00

URLOP WYPOCZYNKOWY – PRAKTYCZNE PROBLEMY PRACODAWCÓW W ORGANIZACJI PRACY WRAZ Z PLANOWANYMI ZMIANAMI OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 15.07.2022
Godziny: 08:30

WYZWANIA PRAWA PRACY W 2022 ROKU, CZYLI NAJBARDZIEJ PROBLEMATYCZNE KWESTIE PRZED DLA PRACODAWCÓW – „NOWY ŁAD W PŁACACH”, SYGNALIŚCI, NOWE OKRESY ZASIŁKOWE, PRACA ZDALNA, ROZWIĄZYWANIE UMÓW ZGODNIE Z DYREKTYWĄ „WORK&LIFE BALANCE””

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 15.07.2022
Godziny: 10:00

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIANA PRZEPISÓW KODEKSU PRACY – REWOLUCJA W ZAKRESIE SPOSOBU PROWADZENIA, ARCHIWIZACJI ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH –

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 21.07.2022
Godziny: 09:00

PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 22.07.2022
Godziny: 10:00

PŁACE OD PODSTAW – 2DNIOWE SZKOLENIE

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 22-27.07.2022
Godziny: 10:00

KORYGOWANIE DOKUMENTÓW PŁACOWYCH - NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY KONSEKWENCJE DLA ROZLICZEŃ W ZUS I W PODATKU DOCHODOWYM

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 25.07.2022
Godziny: 09:00

ROLA I ZADANIA KOORDYNATORA/ARCHIWISTY W ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 26.07.2022
Godziny: 09:00

MOBBING W MIEJSCU PRACY. PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM STRESU ORAZ OBOWIĄZKI PRACODAWCY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIA O ZJAWISKU NIEPOŻĄDANYM PRZEZ PRACOWNIKA. MOBBING W KONTROLI PIP

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 29.07.2022 Godziny: 10:00

WYZWANIA PRAWA PRACY W 2022 ROKU, CZYLI NAJBARDZIEJ PROBLEMATYCZNE KWESTIE PRZED DLA PRACODAWCÓW – „NOWY ŁAD W PŁACACH”, SYGNALIŚCI, NOWE OKRESY ZASIŁKOWE, PRACA ZDALNA, ROZWIĄZYWANIE UMÓW ZGODNIE Z DYREKTYWĄ „WORK&LIFE BALANCE””

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 09.08.2022
Godziny: 10:00

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW, PRAWIDŁOWE ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ, ORGANIZACJA CZASU PRACY -PRAWO PRACY DLA KIEROWNIKÓW ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 17.08.2022
Godziny: 10:00

REJESTR UMÓW. NOWE OBOWIĄZKI W ZAMÓWIENIACH DO 130000 ZŁ W 2022 ROKU. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ POZAUSTAWOWYCH. REGULAMIN. PEŁNA DOKUMENTACJA- Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 18.08.2022 Godziny: 10:00

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W SYSTEMIE BEZ DZIENNIKOWYM TRADYCYJNYM ORAZ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 18.08.2022 Godziny: 10:00

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 19.08.2022 Godziny: 10:00

ORGANIZACJA DZIAŁU KADR I PŁAC Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 26.08.2022
Godziny: 09:00

PRAWIDŁOWE BRAKOWANIE (NISZCZENIE ) DOKUMENTACJI W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W OPARCIU O NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 29.08.2022
Godziny: 09:00

PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 30.08.2022
Godziny: 10:00

PRAWIDŁOWE BRAKOWANIE (NISZCZENIE ) DOKUMENTACJI W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W OPARCIU O NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 02.09.2022
Godziny: 09:00

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO WYMAGAŃ USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ORAZ USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 05.09.2022 Godziny: 10:00

MOBBING W MIEJSCU PRACY. PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM STRESU ORAZ OBOWIĄZKI PRACODAWCY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIA O ZJAWISKU NIEPOŻĄDANYM PRZEZ PRACOWNIKA. MOBBING W KONTROLI PIP

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 06.09.2022 Godziny: 10:00

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W SYSTEMIE BEZ DZIENNIKOWYM TRADYCYJNYM ORAZ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 08.09.2022 Godziny: 10:00

ROLA I ZADANIA KOORDYNATORA/ARCHIWISTY W ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 12.09.2022
Godziny: 09:00

PLATFORMA EPUAP2 I JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 23.09.2022 Godziny: 10:00