Wyliczenie wynagrodzeń w 2022r. Ustawa „Niskie Podatki” – Nowy PIT-2 – wpływ na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców – krok po kroku – warsztat praktyczny.

Program:

1.         Wyliczenie wynagrodzeń w świetle Nowego Ładu:

a.         Brak odliczenia składki zdrowotnej

b.         Nowa skala podatkowa

c.         Podwyższenie kwoty wolnej

d.         Ulga dla klasy średniej

e.         Wachlarz nowych ulg podatkowych

f.         Symulacja – obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

2.         Przemiany listy płac w trakcie pierwszego półrocza roku 2022:

a.         Rozporządzenie –  Dz. U.  z 2022r. poz. 28

b.         Ustawa – Dz. U. z 2022r. poz. 558

3.         Założenia Projektu Ustawy „Niskie Podatki” – „Nowy Ład 2.0”:

a.         Zmiana skali podatkowej i jej konsekwencje

b.         Likwidacja ulgi dla klasy średniej

c.         Likwidacja mechanizmu odroczenia zaliczki na podatek dochodowy

d.         Nowe wzory oświadczeń

e.         Istota i funkcja oraz zmiany w zakresie PIT2 – Nowy PIT2 2023r.

f.         Koszty uzyskania przychody – zmiany w oświadczeniu

g.         Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci

4.         Wynagrodzenia – warsztat praktyczny:

a.         Obliczenie wynagrodzenia do 01 lipca 2022r.

b.         Obliczanie wynagrodzenia po 01 lipca 2022r.

5.         Umowa zlecenia – rozliczenie 2022r.:

a.         Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

b.         Umowa zlecenia z własnym pracodawcą

c.         Stosowanie przez płatnika 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

6.         Rachunek umowa zlecenia – warsztat praktyczny:

a.         rozliczenie umowy zlecenia i umowy o pracę z własnym pracownikiem

b.         Rachunek do umowy zlecenia – symulacja

7.         Podatek hipotetyczny – czego spodziewać się przy rozliczeniu rocznym?

8.         Panel dyskusyjny

Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. 
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

28.12.2022 w godz. 10:00-15:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 360 zł netto

*2 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.