Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty ma na celu przybliżyć i usystematyzować zasady naliczania wynagrodzenia pracownikom. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zasady wynagradzania, różne warianty wynagrodzeń, potwierdzone licznymi przykładami.  Omówione zostaną kazusy, po czym każdy uczestnik szkolenia na konkretnych przykładach nauczy się wyliczać wynagrodzenie od brutto do netto. Szkolenie jest warsztatem praktycznego obliczania wynagrodzenia za pracę do wypłaty.

 

Skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, płac, wynagrodzeń, specjalistów  w działach HR, dla księgowych.

 

Program szkolenia

I.         Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę

1.         Wprowadzenie do tematu.

2.         Podstawa wynagrodzenia.

3.         Układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania.

4.         Elementy wynagrodzenia.

5.         Minimalna stawka wynagrodzenia.

6.         Zasada równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. 

II.        Opłacenie pracy nadliczbowej

1.         Elementy wynagrodzenia za nadgodziny.

2.         Pojęcie i sposób obliczania normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

3.         Podstawa obliczania dodatków za nadgodziny.

III.      Obniżenie wynagrodzenia stałego miesięcznego za okresy nieprzepracowane

1.         Wpływ przyczyny niewykonywania pracy na metodę obniżenia.

2.         Nieobecności zasiłkowe.

3.         Pozostałe absencje w pracy.

4.         Zbieg różnych nieobecności w pracy.

IV.      Obliczenie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie zmiany wymiaru czasu pracy

V.        Obciążenie wynagrodzenia składkami ZUS, podatkiem dochodowym oraz wpłatą do PPK

1.         Składki na ubezpieczenia społeczne.

2.         Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

3.         Zaliczka na podatek dochodowy.

4.         Wpłata do PPK.

5.         Przykładowe rozliczenia składkowo-podatkowe.

VI.      Potrącenia z wynagrodzeń

1.         Rodzaj i zasady potrąceń niewymagających zgody pracownika.

2.         Potrącenia dobrowolne.

3.         Kwota wolna od potrąceń.

4.         Zbieg potrąceń obowiązkowych z dobrowolnymi.

5.         Potrącenia z więcej niż jednej wypłaty w ciągu miesiąca.

6.         Odliczenia wynagrodzenia nadpłaconego z powodu terminu wypłaty.

VII.     Wyliczanie list płac od brutto do netto. Warsztat praktyczny.

1.         Przykładowe kazusy uwzględniające składniki wynagrodzenia omówione

i wyjaśnione w trakcie szkolenia. 

2.         Każdy uczestnik szkolenia na konkretnych przykładach nauczy się wyliczać wynagrodzenia od brutto do netto.

3.         Warsztat praktyczny obliczania wynagrodzenia za pracę do wypłaty.

NA SZKOLENIE NALEŻY WZIĄĆ KALKULATOR

Prowadzący: Aneta Domalewska

– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

29.08.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.