Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pytacie a odpowiada Krzysztof Kowalik

Czy osoby, dla których nasza szkoła  jest drugim miejscem pracy mogą dostać świadczenie socjalne w umniejszonym wymiarze np. 50% według progu, do którego należą? Znalazłam interpretację według której żadnego pracownika nie wolno wykluczyć z praca do świadczenia socjalnego. Wydaje mi się, że na szkoleniu była mowa, że świadczenie w drugim zakładzie pracy nie jest obowiązkowe. Wklejam link z interpretacją, że pracownikowi należy się świadczenie w drugim zakładzie pracy.

Osoba która ma podpisaną drugą umowę o pracę w innym zakładzie korzysta w pełni z ZFŚS bez ograniczeń. W trakcie szkolenia nigdy nie powiedziałem, że można przekazać połowę świadczenia, wręcz podkreślałem, że jest to błąd.

Czy osoby przebywające na zwolnieniu dłuższym lekarskim (ciąża) lub świadczeniu rehabilitacyjnym mogą otrzymać świadczenie tzw. wczasy pod gruszą? Jeśli tak, to z czego to wynika? Nasz regulamin zakłada, że mają prawo, ale zastanawiamy się, czy to jest dobrze. Kiedy taka osoba powinna to świadczenie otrzymać? Tak jak wszyscy przed latem, czy po zakończeniu urlopu?

Nas zastanawia to w kontekście wpisywania 14 dni urlopu…Czy osoba będąca na L4 (świadczeniu rehabilitacyjnym) albo nawet urlopie macierzyńskim może być jednocześnie na urlopie wypoczynkowym? Pytam, ponieważ ustawa mówi, że świadczenia udziela się pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego co najmniej 14 dni. Ponadto nauczycielki wracające do pracy po L4 i macierzyńskim mają oddany zaległy urlop, co by świadczyło, że go nie wykorzystują.

ODPOWIEDŹ. O tym jakie są warunki uzyskania dopłaty do wypoczynku np. Wczasy pod gruszą, decyduje treść państwa regulaminu, której ja nie znam, więc nie mogę w pełni odpowiedzieć na to pytanie. O ile nie ma w nim warunku o konieczności przebywania na urlopie wypoczynkowym, to droga jest otwarta. Ustawa nie odnowi się do zasad przyznania wczasów pod gruszą.

Nasza komisja socjalna ma wątpliwości, czy półkolonie mogą być dofinansowane z ZFŚS. Pamiętam ze szkolenia, że Pan mówił, że mogą być. Jak jest podstawa tego, że mogą być dofinansowane?

Ja zaproponowałam zapis: Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18: kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie. Czy ten zapis jest właściwy?

ODPOWIEDŹ:  Półkolonie mieszczą się w definicji działalności socjalnej jako forma wypoczynku. Ponadto z interpretacji indywidualnych organów skarbowych wynika, że dofinansowanie do półkolonii spełnia warunek rodzaju wypoczynku, który pozwala na zastosowanie zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zupełnie nie rozumiem zapisu, że ze świadczeń mogą korzystać także członkowie rodzin pracowników (współmałżonek, dziecko). Czy to oznacza, że np. mój mąż i syn mogą osobno złożyć wnioski i skorzystać ze świadczenia na takich prawach jak ja, czy po prostu mają prawo poprzez mnie i świadczenie, które ja otrzymam, a z którego razem korzystamy? Ten zapis powtarza się w różnych miejscach a ja go nie rozumiem.

Przeczytałam ustawę, informacje ze szkolenia, nasz regulamin i kilka interpretacji ale niestety nie znalazłam odpowiedzi na wszystkie pytania.

ODPOWIEDŹ:  Uprawnienie członków rodzin oznacza, że mają prawo do świadczeń z ZFŚS. Nie należy tego traktować jako możliwość składania wniosków równolegle z pracownikiem lub emerytem, rencistą- byłym pracownikiem. Przyznanie pracownikowi wczasów pod gruszą oznacza co do zasady świadczenie dla całej rodziny. Rodzina może brać udział w wycieczkach, imprezach integracyjnych, wyjściach do kina, na basen, paczki dla dzieci.