Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

· Rewolucja w zamówieniach publicznych do 130000 zł od 01.01.2021. NOWOŚĆ – zamówienia bagatelne.   Pozostałe zamówienia pozaustawowe. Pełna dokumentacja. Regulamin. RODO. Elektroniczne fakturowanie

· Zamówienia publiczne do 30tys. euro – RODO w ZP  – organizacja sprawnego procesu udzielania zamówień     w jednostce, regulamin, pełna dokumentacja