Program szkolenia

 

I.         ZASADY OCHRONY DANYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 

1.         Zapoznanie się z pojęciami ogólnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO;

2.         Zasady legalnego przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym (art. 6 ust. 1), w tym m.ini.:

1)         kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym i czyje dane mogą być przetwarzane?

2)         na jakiej podstawie przetwarzać dane osobowe stron, w tym m.in.: osoby fizyczne i osoby prawne również jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby nie posiadające pełnej lub niepełnej – zdolności do czynności prawnych?

3)         jak i kiedy spełniać obowiązek informacyjny w postepowaniu administracyjnym?

4)         jak zrealizować prawo dostępu do danych osobowych?

3.         Zasady: legalnego wykorzystywania danych osobowych stron postępowania, w tym m.in. podstawy prawne przetwarzania danych w ramach postępowania administracyjnego na podstawie RODO;

4. Spełnienia obowiązków na podstawie RODO w ramach postępowania administracyjnego,w tym m.in.:

1) adekwatne, stosowne oraz ograniczone zbieranie danych osobowych (art. 5 ust.1 lit. c),

2) informacyjnych (art. 13 ust. 1 i 2);

5. Prawo dostępu do danych osobowych w ramach postępowania administracyjnego (art. 15), w tym m.in. w przypadku wszczęcia lub wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi w stosunku do strony i uczestnika postepowania (art. 5 ust. 1 lit. a);

6. Ograniczenie przetwarzania danych w ramach postepowania administracyjnego (art. 18);

7. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w ramach postępowania administracyjnego;

 

II. ZASADY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ICH WPŁYW NA KPA

 

1.         Korespondencja doręczana elektronicznie – o jakiej korespondencji stanowi ustawa

2.         Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji.

3.         Adres do doręczeń i skrzynka do doręczeń – zasady doręczania.

4.         Baza adresów doręczeń.

5.         Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.

6.         Obowiązki podmiotów publicznych, terminy stosowania ustawy.

7.         Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń, w tym:. Wyznaczenie ASD przez

podmiot publiczny.

8.         Na czym polega usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Od kiedy stosujemy?

9.         Na czym polega publiczna usługa hybrydowa. Od kiedy stosujemy?

10.       Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia

publicznej usługi hybrydowej.

11.       Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.

12.       Rola operatora wyznaczonego.

13.       Skrzynki do doręczeń dostępność i pojemność.

14.       EPUAP – do kiedy stosujemy m.in. Zasady doręczania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP

Szkolenie prowadzone jest przez Teresę Curzytek – administratywistę, doktorantkę Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Wykładowca akademicki. Ekspert z zakresu legislacji oraz tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych m.in. Regulaminów, Instrukcji oraz Procedur z zakresu ochrony danych. Szkoleniowiec, praktyk w z zakresu pracy w administracji z ponad 30 letnim stażem. Audytorka wewnętrzny i zewnętrzny z zakresu ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych w urzędach, sądach, MGOPS, placówkach oświatowych itp.. Autorka  publikacji naukowych.

24.10.2022 w godz. 10:00-15:00
21.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.