I. Zasady udzielania zamówień poniżej 130000 zł – jak przeprowadzić prawidłową procedurę

 1. Podstawy prawne udzielania zamówień poniżej 130000 zł
 2. Wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych
 a) celowość, oszczędność, efektywność, skuteczność
 b) gospodarne wydatkowanie środków publicznych
 3. Normy określone w Kodeksie cywilny
 a) zasada swobody umów – co można zawrzeć w umowie
 b) sposoby zawierania umów – przykłady jak wybierać wykonawcę
 4. Zasady dotyczące zamówień poniżej 130000 zł
 a) zachowanie uczciwej konkurencji
 b) równe traktowanie wykonawców
 c) proporcjonalność i przejrzystość – minimum formalności
 d) jawność – obowiązki w zakresie dostępu do informacji publicznej
 e) pisemność – nowa definicja

 II. Regulamin zamówień zwolnionych z ustawy – jak prawidłowo zorganizować proces

 1. Podstawy prawne utworzenia regulaminu
 2. Zasady tworzenia regulaminu w jednostce – zasady techniki prawodawczej
 3. Powierzanie zadań – podział obowiązków w procesie udzielania zamówień
 4. Zakres regulaminu – tematy wymagające uregulowania
 5. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu – niedozwolone postanowienia
 6. Ramowy zestaw dokumentów udzielenia zamówienia – pełna dokumentacja procesu

29.08.2024

19.09.2024

w godz. 10:00-12:30

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 290 zł netto

*2 osoby 270 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.