I.         Zasady udzielania zamówień poniżej 130000 zł – jak przeprowadzić prawidłową procedurę

1.         Podstawy prawne udzielania zamówień poniżej 130000 zł

2.         Wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych

1.         celowość, oszczędność, efektywność, skuteczność

2.         gospodarne wydatkowanie środków publicznych

3.         Normy określone w Kodeksie cywilny

1.         zasada swobody umów – co można zawrzeć w umowie

2.         sposoby zawierania umów – przykłady jak wybierać wykonawcę

4.         Zasady dotyczące zamówień poniżej 130000 zł

1.         zachowanie uczciwej konkurencji

2.         równe traktowanie wykonawców

3.         proporcjonalność i przejrzystość – minimum formalności

4.         jawność – obowiązki w zakresie dostępu do informacji publicznej

5.         pisemność – nowa definicja

II.        Regulamin zamówień zwolnionych z ustawy – jak prawidłowo zorganizować proces

1.         Podstawy prawne utworzenia regulaminu

2.         Zasady tworzenia regulaminu w jednostce – zasady techniki prawodawczej

3.         Powierzanie zadań – podział obowiązków w procesie udzielania zamówień

4.         Zakres regulaminu – tematy wymagające uregulowania

5.         Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu – niedozwolone postanowienia

6.         Ramowy zestaw dokumentów udzielenia zamówienia – pełna dokumentacja procesu

 

 

19.12.2023 w godz. 10:00-12:00

lub

26.01.2024 w godz. 10:00-12:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 250 zł netto

*2 osób i więcej 230 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.