Cel szkolenia:

 

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków i innych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uczestnicy po szkoleniu będą prawidłowo ustalać wymiar zasiłków m.in. przy zmianie etatu, stawki, uwzględnianiu różnych dodatków, wypłaty zasiłków na przełomie roku itp. Uczestnicy będą mogli poprzeć wiedzę teoretyczną praktycznymi przykładami, dzięki czemu szybciej przyswoją nowe umiejętności.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów HR, kadrowo-płacowych, płac, księgowości jak również osób rozpoczynających swoją pracę w wymienionych działach.  

 

 

Program szkolenia:

 

1.         Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.

2.         Podmioty ustalające i wypłacające zasiłki.

3.         Prawo do wynagrodzenia chorobowego.

4.         Prawo do zasiłku chorobowego.

5.         Okres wyczekiwania.

6.         Przesłanki przysługiwania zasiłku chorobowego.

7.         10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia.

8.         Okresy nie zaliczane do okresu ubezpieczenia chorobowego.

9.         Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

10.       Komu nie przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia.

11.       Zwolnienia lekarskie.

12.       Okres zasiłkowy.

13.       Ustalenie okresu zasiłkowego.

14.       Wysokość zasiłku chorobowego.

15.       Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego.

16.       Nadużycie alkoholu.

17.       Utrata prawa do zasiłku chorobowego.

18.       Świadczenie rehabilitacyjne.

19.       Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

20.       Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego.

21.       Zasiłek macierzyński.

22.       Prawo do zasiłku macierzyńskiego.

23.       Wysokość zasiłku macierzyńskiego.

24.       Zasiłek opiekuńczy.

25.       Prawo do zasiłku opiekuńczego.

26.       Okres zasiłkowy zasiłku opiekuńczego.

27.       Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego.

28.       Wysokość zasiłku opiekuńczego.

29.       Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

30.       Przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

31.       Zmiana umowy o pracę.

32.       Nieuwzględniane składniki wynagrodzenia.

33.       Wliczanie premii, nagród i innych składników wynagrodzenia.

34.       Przerwy w okresie zasiłkowym.

35.       Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

36.       Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

37.       Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

38.       Kontrolne badania lekarskie pracownika wracającego ze zwolnienia lekarskiego.

Prowadzący: Aneta Domalewska
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

25.06.2024

07.08.2024

godz. 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/