PROGRAM :

 

1.         Nowy Ład od 1 lipca 2022 wybrane zagadnienia, w tym:

–           zmiana formy opodatkowania za 2022 – kiedy będzie możliwa, zasady rozliczenia podatku i składki zdrowotnej, dodatkowe obowiązki,

–           preferencyjne rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci,

–           zmiana skali podatkowej (12 %) i likwidacja ulgi dla klasy średniej a rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy przy działalności gospodarczej,

–           zmiany od 1 lipca 2022 r. a rozliczenia dokonywane przez płatnika (np.: pracodawcę),

–           pozostałe wybrane zmiany.

 

2.         Konflikt na Ukrainie – wybrane problemy podatkowe, w tym:

–           różnice w preferencjach w VAT i podatku dochodowym, 

–           świadczenia odpłatne i nieodpłatne związane z pomocą dla Ukrainy – analiza wybranych przypadków i ich skutków podatkowych, 

–           zakazy w obrocie z Rosją i Białorusią a skutki podatkowe (m.in. brak zapłaty, zapłata gotówką, praktyczne problemy ze stawką 0 %).

 

3.         Slim VAT 3 – wybrane zagadnienia, w tym:

–           nowe zasady przeliczania faktur korygujących, 

–           zmiany w zakresie WNT, 

–           proporcjonalne odliczenie VAT – nowe limity i zasady.

–           inne wybrane zmiany. 

 

4.         Wybrane bieżące zagadnienia praktyczne, w tym:

–           odwołanie stanu epidemii – na co szczególnie zwrócić uwagę w zakresie obowiązków podatkowych,

–           tarcze antyinflacyjne 1.0 i 2.0  – wybrane problemy (m.in. refakturowanie tzw. mediów),

–           wybrane orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych. 

 

5.         Pytania i odpowiedzi

Wykładowca:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej konsekwentnie łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem w pracy w administracji podatkowej oraz skarbowej, w kancelariach prawnych oraz firmach doradczych. Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz optymalizacją podatkową, zagadnieniami z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Obsługuje od strony podatkowej zarówno przedsiębiorców jak i osoby indywidualne. Prowadziła liczne postępowania podatkowe (przygotowywała wnioski o stwierdzenie nadpłaty, odwołania, jak i skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych).

24.10.2022 w godz. 10:00-15:00
15.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.