Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego, ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

Program:

 

1.Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych

2.Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem – zmiany wynikające z nowych stopni awansu zawodowego

3. Omówienie nowych zasad  awansu, tabeli wynagrodzeń i zasad zatrudniania nauczycieli, rozpoczynających pracę w szkole.

4.Nowe obowiązki przygotowania nauczyciela do zawodu.

5.Mentor zamiast opiekuna stażu – kto będzie mógł być mentorem dla nauczyciela bez stopnia awansu oraz przybliżenie jego obowiązków

6.Przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy już realizują ścieżkę awansu zawodowego

7.Ocena pracy nauczycieli – powrót oceny pracy dokonywanej na podstawie kryteriów, terminy ocen pracy

8. Przydzielanie godzin dostępności, zasady proporcjonalności i rozliczania realizacj

Prowadzący: Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – „TRAIN the TRAINER;, akredytowany Ekspert ©KFE; Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

24.01.2023 w godz. 10:00-15:00

lub

23.02.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.