Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej w oświacie

Grupa docelowa: 

– dyrektorzy

– nauczyciele

– pracownicy niepedagogiczni

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami w Kodeksie Pracy dotyczącymi kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej, przede wszystkim w obszarze praw i obowiązków pracowników i pracodawcy.

Program szkolenia:

– kontrola trzeźwości w miejscu pracy,

– zasady prewencyjnego weryfikowania trzeźwości pracowników,

– rodzaje pracy zdalnej,

– miejsce i zasady wykonywania pracy zdalnej, 

– kontakt z pracownikiem podczas pracy zdalnej,

– dokumentacja pracy zdalnej,

– bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej.

Prowadzący: Anna Krause – mgr prawa, pedagogiki i historii. Oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidację. Nauczyciel współorganizujący kształcenie, pracujący z dziećmi posiadającymi opinię oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Dyrektor z wieloletnim stażem.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi :

PODSTAWOWA wersja: 280 zł netto/osobę

ROZSZERZONA wersja + REGULAMIN PRACY ZDALNEJ, na podstawie znowelizowanego Kodeksu Pracy : 320zł netto/osobę
Oprócz regulaminu dokument zawiera:
• wniosek pracownika o rozpoczęcie pracy zdalnej,
• wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej,
• polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.