Zmiany w Prawie Pracy 2023 – Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći – obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów kadr i płac, kadry kierowniczej zakładów budżetowych oraz pracodawców i przedsiębiorców

 

Cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracodawcy na obowiązki, które pojawią się w 2023 roku w związku z obowiązkiem związanym z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

 

PROGRAM

1.      Praca zdalna

a.       Praca zdalna w zuzp, regulaminie pracy lub umowie o pracę

b.      Rola związków zawodowych

c.       Porozumienie między pracodawcą a pracownikiem odnośnie miejsca pracy

d.      Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej

e.       BHP przy pracy zdalnej – oświadczenie pracownika, ocena ryzyka zawodowego

f.       Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej

g.      Rodzicielstwo a praca zdalna

h.      Dokumentacja pracownicza właściwa dla pracy zdalnej.

i.        Termin wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy

2.      Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

a.       Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.

b.      Akty prawa wewnątrzzakładowego a kontrola trzeźwości

c.       Obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników

d.      Dokumentowanie przebiegu badania.

e.       Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę

f.       Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie

g.      Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

h.      Termin wprowadzenia kontroli trzeźwości i możliwość kontroli w zakładzie pracy

5.04.2023r. w godz. 8:00-10:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*160 zł netto

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.