Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Program:

1. Statut – najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego.

2. Nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia zmian w statucie szkoły, m.in.:  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

3.Zakres spraw szkolnych regulowanych statutem obowiązkowych do wprowadzania.

4.Redagowanie statutu szkoły zgodnie z zasadami techniki prawodawczej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

5.Wprowadzanie zmian w statucie.

6. Błędne zapisy zawarte w statutach

Prowadzący: Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – „TRAIN the TRAINER;, akredytowany Ekspert ©KFE; Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

18.01.2023 w godz. 10:00-15:00

lub

09.02.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 330 zł netto/osoba

*3 osób 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.