Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia – kurs od podstaw – warsztat praktyczny

Program:

 

I. Obowiązki publiczno-prawne w zakresie wynagrodzeń.

 

1. Ubezpieczenia społeczne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

* Ubezpieczenia społeczne.

* Ubezpieczenia zdrowotne.

* Składki poza ubezpieczeniowe – FP. FS, FGŚP, FEP.

* Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

* Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

* Opodatkowanie stosunku pracy.

* Koszty uzyskania przychodu.

* Skala podatkowa 2022r.

* Kwota zmniejszająca podatek.

* PIT-0.

* Zmiany podatkowe 01.01. 2022  – 30.06.2022r.

* Zmiany podatkowe od 01.07.2022r. i 01.01.2023r.

* PIT-2

* Opodatkowanie umów cywilnoprawnych.

 

II. Wynagrodzenia

 

1. Wynagrodzenie za pracę.

2. Systemy wynagradzania.

3. Wymiar czasu pracy.

4. Systemy czasu pracy.

5. Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa.

6. Praca w porze nocnej.

 

III. Niezdolność do pracy

 

1. Wynagrodzenie  chorobowe.

2. Podstawa zasiłku chorobowego.

3. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

4. Świadczenia rodzicielskie – rozliczanie i dokumentacja.

5. Rozliczenie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

 

IV. Wyliczenie wynagrodzenia krok po kroku – warsztat praktyczny

 

1. Aktualna zasada wyliczania wynagrodzenia.

2. Wyliczenie wynagrodzenia za pracę.

3. Wynagrodzenie z wynagrodzeniem chorobowym.

4. Wynagrodzenie z zasiłkiem chorobowym.

5. Wynagrodzenie w przypadku przepracowania niepełnego miesiąca.

6. Wynagrodzenie i niepełny wymiar etatu.

7. Tworzenie listy płac

 

V. Panel dyskusyjny

Prowadzący: Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. 
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ – 20.01.2023r. w godz. 9:00-14:00

ll DZIEŃ – 27.01.2023r. w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi
660zł netto/osobę/2 dni szkoleniowe

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.