Akta osobowe i dokumentacja pracownicza bez tajemnic

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących akt osobowych i dokumentacji niezbędnej przy zatrudnianiu pracowników, kontynuacji i zakończeniu zatrudnienia.

 

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć, usystematyzować bądź swoje kwalifikacje zawodowe oraz osoby prowadzące działalność dopełniając obowiązków publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników samodzielnie

 

Program:

 

1. Akta osobowe:

a. Część A

b. Część B

c. Część C

d. Część D

 

2. Dokumentacja pracownicza

a. Podstawowe zasady

b. Ewidencja czasu pracy

c. Dokumentowanie urlopu

d. Dokumentowanie zwolnień od pracy

 

3. Przechowywanie akt osobowych

a. Okresy archiwizacji

b. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

 

4. Elektroniczne akta osobowe

 

5. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

 

6. Panel dyskusyjny

 

Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. 
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.


4.09.2023 r. w godz. 9:00-14:00


Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.