Bezpłatne webinary
Łyżka miodu

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Pewnie nie raz miałeś tak, że gdy szukałeś szkolenia dla siebie, to w Twojej głowie rodziła się
myśl:
-Hmm… A czy na pewno to szkolenie jest dla mnie?
-A po co mi to, ja już wszystko wiem.
-Kurczę, spróbowałbym ale trochę szkoda mi kasy.
-Jest tyle szkoleń, dlaczego akurat to a nie inne?!
Hej! Nie łam głowy. Wiemy, że te i wiele więcej tego typu pytań może wam utrudnić jakąś
część życia.
A jak wiesz, oprócz dbania o Twój rozwój chcemy Ci po prostu pomóc rozwiać wszelkie
wątpliwości!
Dlatego ruszyliśmy dla was z naszymi bezpłatnymi webinarami!
A po co to?
Ano po to, żeby rozwiązać te nurtujące was pytania!
Bezpłatne webinary to wydarzenia, na których możecie zupełnie za darmo, sprawdzić sobie:

-Czy dane szkolenie wam odpowiada,
-Możecie sprawdzić, czy nadajecie z wykładowcą na tych samych falach!
-Jeśli czas pozwoli, możecie zadać nurtujące was pytania!
-Albo! Po prostu zaczerpnąć dawkę wiedzy, zaaaa darmooo!”

Bezpłatne

Akta Osobowe – Facebook Live

28.11.2023
19.00

Bezpłatne

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

06.06.2024
16:30-17.00

Bezpłatne

Dokumentacja BHP - materiały szkoleniowe

25.04.2024

Bezpłatne

Umowy Cywilnoprawne

02.02.2024
08:15

Bezpłatne

Materiały szkoleniowe z webinaru - Akta osobowe - pytania i odpowiedzi – Facebook Live

28.11.2023
19:00

Bezpłatne

Czas pracy- pytania i odpowiedzi - Facebook Live

17.10.2023
19:00

Bezpłatne

Kodeks Pracy - pytania i odpowiedzi - Facebook Live

14.11.2023
19:00

Bezpłatne

VADEMECUM KADROWCA. PRAWO PRACY

03.06.2024
16:30-17.00

Bezpłatne

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

4.01.2024
8.15

Bezpłatne

Materiały szkoleniowe - Kodeks Pracy - pytania i odpowiedzi - Facebook Live

14.11.2023
19.00

Bezpłatne

Prawo Pracy dla początkujących - materiały szkoleniowe

25.04.2024

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM WEBINARZE:

1) Czas trwania Webinaru – od 30 minut do 1 godziny.
2) Liczba Uczestników jednego Webinaru ograniczona jest do 500 osób, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do momentu rozpoczęcia wydarzenia.
3) Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować dostęp do Webinaru.
4) Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.
5) Organizator oświadcza, że Webinary przygotowywane są z najwyższą starannością, dba, aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
6) Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
7) Uczestnicy rejestrują się na Webinar podając adresy e-mail, imię oraz opcjonalnie nazwisko wskazane w Formularzu rejestracji. Uczestnicy Webinaru organizowanego i dedykowanego dla konkretnego Użytkownika rejestrowani są przez Organizatora. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.
8) Uczestnictwo w Webinarze jest darmowe dla Uczestników. Uczestnictwo  w Webinarze nie jest obowiązkowe. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Webinarze.
9) Uczestnik ma prawo do udziału w Webinarium i zadawania pytań w formie czatu.
10) Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie zgłoszone w formie czatu.
11) Organizator nie wystawia certyfikatów ani zaświadczeń potwierdzających udział w bezpłatnym webinarze.
12) Organizator nie gwarantuje materiałów szkoleniowych oraz nagrań do wszystkich realizowanych webinarów. Jest to uzależnione od indywidualnych ustaleń Organizatora z wykładowcą.
13) Link do Webinaru zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w dniu roboczym, poprzedzającym wydarzenie. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM.
14) Link będzie aktywny do terminu Webinarium oraz w trakcie jego trwania.
15) Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi.
16) Organizator może wprowadzić zmiany w terminie Webinaru z ważnych powodów.
17) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
– nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników bądź niespełnienie warunków technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;
– zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
– przekazanie przez Uczestnika linku dostępu do Webinaru osobom trzecim.
18) Z chwilą przesłania przez Organizatora linku dostępu do Webinaru, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest niedozwolone.